Αποστολή

Ο Πολιτιστικός Χώρος «Τεχνόπολις 20» είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, προσιτός σε όλους που αποσκοπεί στη φιλοξενία όλων των ειδών τέχνης, θεάτρου, χορού, μουσικής, εικαστικών, κινηματογράφου και λογοτεχνίας. Αποστολή μας είναι η προβολή του κλασικού αλλά και σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των Κύπριων δημιουργών και η καλλιέργεια καλλιτεχνικής κουλτούρας.

Η εκπαίδευση για τα παιδιά, η διά βίου μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας και η εκπαίδευση με στοιχεία ειδίκευσης για ερασιτέχνες και επαγγελματίες είναι τα κυριότερα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να στηρίξουμε την πολιτιστική σκηνή του τόπου μας.