Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του "Τεχνόπολις 20" έχει σκοπό να διαμορφώσει και να φέρει κοντά στις τέχνες και τον πολιτισμό την τοπική κοινότητα αλλά και να διευρύνει τις ικανότητες και γνώσεις των επαγγελματιών καλλιτεχνών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω σταδιακού καλλιτεχνικού πειραματισμού, διαρκούς επιμόρφωσης και βιωματικής επαφής με έννοιες της παραδοσιακής και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.